Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
902-01-42
11/11/2009
Първа сесия
приет
03/02/2010
брой 13/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/12/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/12/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 03/02/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/02/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала