Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
902-01-65
29/12/2009
Първа сесия
приет
25/02/2010
брой 19/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/01/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/01/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/02/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/02/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала