Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията
002-01-21
26/03/2010
Втора Сесия
приет
10/06/2010
брой 47/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/05/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/05/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 10/06/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/06/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала