Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г.
002-02-32
08/09/2010
Четвърта сесия
приет
07/10/2010
брой 82/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/10/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/10/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/10/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/10/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала