Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  2. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
053-03-171
29/10/2010
Четвърта сесия
приет
27/01/2011
брой 13/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/12/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/01/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала