Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето
054-01-12
18/02/2010
Втора Сесия
приет
21/05/2010
брой 42/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 16/04/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/04/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/05/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/05/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала