Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето
002-02-15
27/04/2010
Трета сесия
приет
23/06/2010
брой 50/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/06/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/06/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/06/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/06/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала