Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ
002-02-42
28/10/2010
Четвърта сесия
приет
26/01/2011
брой 12/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/01/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/01/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/01/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/01/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала