Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна
002-02-48
18/11/2010
Четвърта сесия
приет
07/12/2010
брой 98/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/12/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/12/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/12/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/12/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала