Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София
002-02-29
21/07/2010
Трета сесия
приет
27/07/2010
брой 62/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/07/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/07/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/07/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала