Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите - членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария - Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма "Югоизточна Европа" 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София
002-02-30
21/07/2010
Трета сесия
приет
27/07/2010
брой 62/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/07/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/07/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/07/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала