Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за Регламент
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation (EU) No of the European Parliament and the Council of… laying down specific measures in favour of agriculture in the smaller Aegean islands - [doc. 18145/10 AGRISTR 26 AGRIORG 71 AGRIFIN 46 REGIO 107 - CODEC 1566 - COM (2010) 767 final]
Дата на документа: 14/02/2011
№ на документ: 6426/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове