Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за Регламент
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 485/2008 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the European - Agricultural Guarantee Fund - [doc. 5283/11 AGRI 16 AGRIFIN 4 FIN 14 CODEC 54- COM (2010) 761final]
Дата на документа: 11/02/2011
№ на документ: 6413/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове