Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на първо четене, приета от Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004
Заглавие на английски:
Дата на документа: 11/03/2010
№ на документ: 14849/3/09
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове