Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз - Приета от Съвета на 22 февруари 2010 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning a European rail network for competitive freight - Adopted by the Council on 22 February 2010
Дата на документа: 22/02/2010
№ на документ: 11069/09
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове