Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите
Заглавие на английски:
Дата на документа: 14/04/2010
№ на документ: 5386/3/10
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове