Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Дата на документа: 15/02/2010
№ на документ: 11962/09
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове