Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал
Заглавие на английски:
Дата на документа: 01/03/2010
№ на документ: 5885/4/10
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове