Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз
Заглавие на английски: Draft Regulation of the European Parliament and of the Council relating to temporary judges of the European Union Civil Service Tribunal
Дата на документа: 07/04/2011
№ на документ: 8786/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове