Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство — Изложение на мотивите на Съвета - Приета от Съвета на 19 юли 2011 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 19/07/2011
№ на документ: 10303/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове