Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (преработена) — Изложение на мотивите на Съвета - Прието от Съвета на 19 юли 2011 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 19/07/2011
№ на документ: 7906/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове