Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 6297/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities - 16972/11 DRS 122 CODEC 2040 - COM(2011) 779 final
Дата на документа: 08/02/2012
№ на документ: 6297/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове