Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 6299/12
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts and proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities - 16971/11 DRS 121 CODEC 2039 - COM(2011) 778 final - 16972/11 DRS 122 CODEC 2040 - COM(2011) 779 final
Дата на документа: 08/02/2012
№ на документ: 6299/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове