Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 6078/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (2014 - 2020) - [doc. 17489/11 COMPET 553 IND 152 MI 605 - COM(2011) 834 final]
Дата на документа: 03/02/2012
№ на документ: 6078/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове