Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 5959/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2014 to 2020 the Rights and Citizenship Programme Doc. 17273/11 JAI 848 CADREFIN 143 FREMP 105 DATAPROTECT 133 CULT 108 SOC 1020 CODEC 2125 [COM(2011) 758 final]
Дата на документа: 01/02/2012
№ на документ: 5959/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове