Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета = Изложение на мотивите на Съвета Прието от Съвета на 8 март 2012 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme 'Solidarity and Management of Migration Flows' - Adopted by the Council on 8 March 2012
Дата на документа: 09/03/2012
№ на документ: 6444/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове