Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 7499/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa - Doc. 17290/11 JAI 854 FRONT 175 VISA 239 CADREFIN 148 CODEC 2142 COMIX 749 - [COM(2011) 750 final]
Дата на документа: 14/03/2012
№ на документ: 7499/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове