Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 7796/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC - [doc.16006/11 TELECOM 152 CODEC 1801 + ADD 1 + ADD 2 - COM(2011) 657 final]
Дата на документа: 16/03/2012
№ на документ: 7796/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове