Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 9205/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide - [doc. 18621/11 COHOM 298 DEVGEN 351 PESC 1660 ACP 252 RELEX 1344 FIN 1061 NIS 158 CADREFIN 206 CODEC 2444 - COM(2011) 844 final + COR 1]
Дата на документа: 25/04/2012
№ на документ: 9205/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове