Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 10121/12
Заглавие на английски: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the "Pericles 2020" programme) [doc. 18938/11 GAF 27 FIN 1098 CADREFIN 223 CODEC 2514 - COM(2011) 913 final] - Proposal for a Council Regulation extending to non-participating Member States the application of Regulation (EU) No …/2012 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the "Pericles 2020" programme) [doc. 18939/11 GAF 28 FIN 1099 CADREFIN 224 - COM(2011) 910 final]
Дата на документа: 21/05/2012
№ на документ: 10121/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове