Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 10876/12
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy [6018/12 ENV 74 SAN 16 CHIMIE 8 AGRILEG 6 + 6019/12 ENV 75 SAN 17 CHIMIE 9 AGRILEG 7 CODEC 255]
Дата на документа: 08/06/2012
№ на документ: 10876/12
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове