Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3169-о ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство), проведено в Брюксел на 30—31 май 2012 г
Заглавие на английски: 3169th MEETING OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION "COMPETITIVENESS" - (Internal Market, Industry, Research and Space) held in Brussels on 30 and 31 May 2012
Дата на документа: 12/07/2012
№ на документ: 10606/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове