Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 12805/13
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005, Directive 2009/128/EC and Regulation (EC) No 1107/2009 and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC - [doc. 10726/13 AGRI 329 AGRIFIN 94 VETER 47 AGRILEG 75 ANIMAUX 4 SAN 209 DENLEG 58 PHYTOSAN 15 SEMENCES 7 CODEC 1393 - COM(2013) 327 final]
Дата на документа: 29/07/2013
№ на документ: 12805/13
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове