Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3232-ро заседание на Съвета на Европейския съюз (СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО), проведено в Брюксел на 18 и 19 март 2013 г.
Заглавие на английски: 3232nd meeting of the Council of the European Union - (AGRICULTURE AND FISHERIES), held in Brussels on 18 and 19 March 2013
Дата на документа: 24/04/2013
№ на документ: 7720/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове