Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3206-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ и ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ), проведено в Брюксел на 6—7 декември 2012 г.
Заглавие на английски: 3206th meeting of the COUNCIL OF TH EUROPEAN UNION (EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH AND CONSUMER AFFAIRS) held in Brussels on 6 and 7 December 2012
Дата на документа: 22/03/2013
№ на документ: 17485/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове