Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република — Изложение на мотивите на Съвета Прието от Съвета на 23 септември 2013 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Kyrgyz Republic - Statement of the Council's reasons Adopted by the Council on 23 September 2013
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: 11703/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове