Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност = Изложение на мотивите на Съвета - прието от Съвета на 4 октомври 2012 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency - Adopted by the Council on 4 October 2012
Дата на документа: 04/10/2013
№ на документ: 10090/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове