Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 7039/13
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings - [doc. 17883/12 JUSTCIV 365 CODEC 3077- COM(2012) 744 final]
Дата на документа: 07/03/2013
№ на документ: 7039/13
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове