Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 10064/13
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community - [doc. 8225/1/13 REV 1 STATIS 29 SOC 224 ECOFIN 239 CODEC 754 - COM(2013) 155 final]
Дата на документа: 27/05/2013
№ на документ: 10064/13
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове