Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3223-тото ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ — Вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: понеделник, 18 февруари (10,00 ч.) и вторник, 19 февруари 2013 г. (9,30 ч.)
Заглавие на английски: 3223rd MEETING OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - "COMPETITIVENESS" (Internal Market, Industry, Research and Space) - date: Monday 18 (10:00) and Tuesday 19 (9:30) February 2013
Дата на документа: 14/02/2013
№ на документ: 6335/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове