Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3190-о ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство), проведено в Люксембург на 10 и 11 октомври 2012 г.
Заглавие на английски: 3190th MEETING OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - "COMPETITIVENESS" - (Internal market, Industry, Research and Space) held in Luxembourg, on 10 and 11 October 2012
Дата на документа: 18/02/2013
№ на документ: 14828/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове