Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност през периода юли 2011 г. — декември 2012 г.
Заглавие на английски: Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security for the period July 2011 - December 2012
Дата на документа: 07/03/2013
№ на документ: 7282/13
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове