Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 5459/14
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No. 911/2010 [doc. 10275/1/13 REV 1 - COM(2013) 312 final/2]
Дата на документа: 20/01/2014
№ на документ: 5459/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове