Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 8576/14
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the application of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation - [doc. 17650/13 SOC 1035 EGC 31 EMPL 26- COM(2013) 861 final]
Дата на документа: 03/04/2014
№ на документ: 8576/14
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове