Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3301-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ), проведено в Брюксел на 10 март 2014 г.
Заглавие на английски: 3301st meeting of the COUNCIL OF TH EUROPEAN UNION - (EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH AND CONSUMER AFFAIRS) held in Brussels on 10 March 2014
Дата на документа: 08/04/2014
№ на документ: 7472/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове