Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3323-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 19 и 20 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург
Заглавие на английски: 3323rd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) - Date: 19 and 20 June 2014 Time: 9.30, 10.00 Venue: Luxembourg
Дата на документа: 18/06/2014
№ на документ: 10831/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове