Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 10428/14
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a touring visa and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 562/2006 and (EC) No 767/2008 [Doc. 8406/14 VISA 91 CULT 56 CODEC 974 COMIX 202 - COM(2014) 163 final]
Дата на документа: 04/06/2014
№ на документ: 10428/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове