Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за износ - COM(2014) 322 final
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for exports - COM(2014) 322 final
Дата на документа: 10/07/2014
№ на документ: 11669/14
Вид документ: Препоръка за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове