Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия - COM(2014) 308 final
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland - COM(2014) 308 final
Дата на документа: 14/07/2014
№ на документ: 11631/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове