Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати - COM(2014) 343 final
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America - COM(2014) 343 final
Дата на документа: 14/07/2014
№ на документ: 11676/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове